Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

Kurullar

Dernek Başkanı

Yaşar DOĞAN

Başkan Yardımcısı

Funda ÇETİN

Sekreter

Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN

Musahip Üye

Günsel KUTLUK

Veznedar

Hacer Fulya GÜLERMAN